Montis Advisors

Affärsjuridik

Konkursrätt

Ansökan om frivillig och nödvändig konkurs, försvar av borgenärer i konkurs, pasiv restrukturering, förhandling med banker, konkursförvaltningar, hävningsåtgärder, kvalificering…

Bolagsrätt

Rådgivning vid bolagetsfunktion: bildning, ändring i bolagsordningen, överenskommelser mellan aktiedelägare, utvidningar och minskningar av kapital, fusioner, hålla bolagsstämmor, bestridande av företagshandlingar, omstruktuering av företag eller grupper.

Copyright

Upphovsrätt, bildrättigheter, allmän användning av de här rättigheter, avtal kring detta, kompensation, reklamationer…

Rätt till försvar mot kompetens

Det syftar till att skydda för en effektiv konkurrens på marknaden, vilket kan innebära överensstämmelse med administrativa krav och vi kan ge råd om uppfyllande inför de nödvändiga myndigheterna. Det tillåter överklaga avtal som undertecknas av dominerande operatörer på marknaden och begära ersättning som härrör från undertecknandet.

Lag om illojal kompetens

Det syftar till att förhindra otillbörlig marknadspraxis, till exempel, misskreditering eller förvirring. Man måste begära upphörande inför domstol samt med ett skadeståndskrav.

Sjörätt

Köp och försäljning av fartyg, med uppfyllande av alla nödvändiga krav för att köpa med juridisk säkerhet och skattekrav.

Specialiserad advokat

Manuel Montis Suau

Scroll to Top