Montis Advisors

Arbetsrätt

Rådgivning och arbetsledning av företag

· Förberedelse av kontrakt (även för ledande ställningar), förlängning, inskrivning i SOIB
· Upprättande av lönesedlar och avräkningar vid kontraktavslut och med försäkringskassan, TA1 och TA2.
· Registreringar, uppsägningar och ändringar inom ett företag och för arbetsagare. Information om arbetskalendern. Intyg om avdrag.
· Anmälan om arbetsolyckor och sjukdom
· Intyg om avdrag, modell 111 och 190
· Arbetskraftsindragning
· Arbetsinspektion
· Ärenden inför de Sociala myndigheterna

Rätt till socialförsäkring

Vi representerar både företag och arbetare i alla typer av förfaranden med försäkringskassan. För-reklamationer mot Försäkringskassan och försäkringssytemet, pension, incapacitet, ansökan om sjukkort.

Rådgivning till anställda

Förfaranden i socialdomstolarna, uppsägningar, väsentliga förändringar av arbetsvillkoren, betalningsrättigheter, semester, pensioner, arbetsoförmåga, fackliga rättigheter, brott mot arbetsagare.

Att bli sjukskriven och ändringar inom egnaföretagare

Registreringar, avregistreringar eller ändringar av huvudmedlem inom familjen och hushållarbetare

Specialiserad advokat

Fernando Montis Forteza

Scroll to Top