Montis Advisors

Civilrätt

Arvsrätt

Testamente, uppdelning och bouppteckning, arvskifte, bestridande, berättigad till laglott eller gåva.

Familjerätt

Separationer, skiljsmässor, bodelningar, adoptioner, förmyndarskap.

Bygglag

Avtal med byggare, entreprenörer, project manager, underleverantörer, anställda, konstruktionsdefekter, finansiella fordringar, licenser. 

Samfällighetslag

Allt i förhållande med samfälligheter, till exempel bildande av en samfällighet, rådgivning avseende administrationen, reklamationer av skulder, fastställande av personen som orsakade avgiften eller skadan.

Avtalsrätt

Alla typer av avtal, förberedelse, utformning, kontroll och klagomål om kontrakt bristning och upplösning, påkalla uppfyllande.

Skadeståndsrätt

Avtalrättsligt ansvar som härror alla typer av kontrakt – och icke-avtalsrättsligt ansvar- (fall, bilolyckor, andra skador orsakade av annat, defekt i produkter, olyckor, resor), rätten till självbilden.

Bilolyckor

Straffrättsligt och civilrättsligt ansvar till följd av en olycka.

Konsumenträtt

Anspråk mot banker, tillverkare och distributörer för produkter med defekt, mot resebyråer, researrangörer, hotell…

Lån eller hypoteks rätt

Rådgivning vid undertecknande av lån, i ogiltighetsförklaring av klausuler, utförande, förnyelse, uppsägning.

Krediträtt

Obetalda fordringar

Rätt till skydd för heder och självbild

Dataskydd

Specialiserad advokat

Manuel Montis Suau

Juan M. Moragues Amengual

Fernando Montis Forteza

Scroll to Top