Montis Advisors

Skattelag

Familjeföretagsbeskattning

Rådgivning vid management av familjeföretag, gällande skatter och dess omstrukturering för att överlåta det till andra generationer.

Förmögenhetsskatt

Rådgivning avseende en effektiv förvaltning av de privata personers individuell förmögenhet. Analys av finansiella produkter. Äktenskapsbeskattning. Arvsplanering för privata personer.

Beskattning av företagsrekonstruktioner och överlåtelse av företag

Skatterådgivning gällande omstrukturering av företag: fusioner, spin-offs, utbyte av värdepapper, bidrag i aktiviteter eller icke-monetära bidrag, och företagsförvärv. Beskattning av konkurs.

Fastighetsbeskattning

Skatterådgivning gällande förvärv och överlåtelse av fastigheter för privat bruk eller som nyttjas inom en ekonomisk exploitering (hotell, anläggningar för  förnybar energi…)

Internationell beskattning

Rådgivning vid spanska investeringar utomlands och till utländska investerare som vill investera i Spanien.
Analys gällande frågor av privat personers skattehemvist.

Skatteförfarande

Hjälp till kunderna med inspektionsförfaranden och med de eventuella administrativa resurserna eller inför den administrativa jurisdiktion som skulle kunna inträffa. Hjälp med att svara på krav på skatteinformation. Presentation av skattefrågor. Försvar i straffrättsliga förfarande.

Beskattningen av arbete

Ersättning till anställda och styrelseledamöter. Ersättning till utländsk och lokal arbetskraft. Beskattning inom den maritima sektorn. Rådgivning vid köp och överlåtelse av båtar.

Beskattning av den maritima sektorn

Rådgivning vid köp och överlåtelse av båtar.

Specialiserad advokat

Alonso Ramallo Montis

Scroll to Top